VICCO 5
Hotline
024.35 527 922
Dự án
Mr. Cảnh - 0919 119 990
 
Mr. Quý - 0986 774 357
 
Ms. Thảo - 0975 292 730
 
Mr Tuyền - 0989 017 490
 
viccovietnam@gmail.com

Dự án Nhà máy sản xuất của công ty CP xuất nhập khẩu Tam Dương

Dự án: Nhà máy sản xuất của công ty CP xuất nhập khẩu Tam Dương.
Địa điểm: Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Quy mô dự án: Gồm 6 nhà xưởng: 3 nhà xưởng K40xL80 m.
                                                        1 nhà xưởng K40xL72 m.
                                                        1 nhà xưởng K28xL120 m.
                                                        1 nhà xưởng K40xL64

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA