BANNER-VICCO
Hotline
024.35 527 922
Giới thiệu
Mr Hoạch - 0984 912 730
 
Mr. Cảnh - 0919 119 990
 
Mr. Quý - 0986 774 357
 
Ms. Thảo - 0975 292 730
 
Mr Tuyền - 0989 017 490
 
viccovietnam@gmail.com

Cơ cấu công ty VICCO

1. Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc: Vũ Thành Công

2. Giám đốc điều hành sản xuất: Hoàng Minh Hoa

3. Chủ nhiệm công trình và quản lý dự án:
Ngô Đức Hoạch -  Thiết kế và quản lý thi công.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng.
Bùi Văn Cảnh  -  Thiết kế và quản lý thi công.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng.
Phí Công Quý  -  Thiết kế và quản lý thi công.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng.
Đinh Văn Tuyền  -  Thiết kế và quản lý thi công.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng.
Trịnh Phương Thảo  -  Thiết kế và quản lý thi công.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng.
Hoàng Văn Hiệp  -  Thiết kế và quản lý thi công.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng.
- Nguyễn Văn Tăng  -  Thiết kế.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kiến trúc sư
Nguyễn Văn Cường - Chỉ huy trưởng công trường
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư cơ khí
Mai Thế Hùng - Chỉ huy trưởng công trường
  Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư cơ khí

4. Chủ nhiệm và quản lý sản xuất tại Nhà máy
Dương Tiến Giang -  Kỹ thuật sản xuất.
  Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư cơ khí.
Dương Mạnh Sóng -  Kỹ thuật sản xuất.
 Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư cơ khí.
Nguyễn Văn Hinh -  Kỹ thuật lắp ráp.
 Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư cơ khí.
Nguyễn Văn Hoàng - Kỹ thuật sản xuất
 Chuyên Ngành đào tạo: Kỹ sư cơ khí.

5. Kế toán tài chính:
-
Trần Thị Phượng - Kế toán tài chính
   Chuyên ngành đào tạo  -  Kế toán doang nghiệp
- Trương Thị Thu Thúy -  Kế toán tài chính.
   Chuyên Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp.
- Nguyễn Thị Thanh Huyền  -  Kế toán tài chính.
   Chuyên Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp.
- Nguyễn Huyền Hạnh - Kế toán toán tài chính.
   Chuyên Ngành đào tạo  -  Kế toán doanh nghiệp

6. Hành chính văn phòng:
- Lê Ngọc Vân Anh  -  Nhân viên hành chính
  Chuyên Ngành đào tạo: Ngoại ngữ.

 

Đối tác tiêu biểu
VSIP
Unicons
Honda Việt Nam
Coteccons
Ricons
tôn
Honda
unicon
tôn
Hpnda
Unicons
tôn
Uniben
đại hữu
Honda