BANNER-VICCO
Hotline
0243.552.7922
Dự án
viccovietnam@gmail.com

Dự án: Brico - Bắc Ninh.

Dự án: Xây dựng nhà xưởng Brico - Bắc Ninh
Địa điểm: Thuận Thành - Bắc Ninh
Quy mô dự án: Gồm 4 nhà xưởng K84xL192 và phụ trợ.
Năm thực hiện: 2021.

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA