BANNER-VICCO
Hotline
0243.552.7922
Dự án
viccovietnam@gmail.com

Dự án Ducksan - Quảng Nam.

 Dự án: Nhà xưởng công ty Ducksan
 Địa điểm: KCN Tam Thăng - Quảng Nam
 Quy mô dự án: Gồm 1 nhà xưởng K30xL95, 1 nhà xưởng K30xL100 và phụ trợ.
 Năm thực hiện: 2021.

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA