BANNER-VICCO
Hotline
0243.552.7922
Dự án
viccovietnam@gmail.com

Dự án: Nhà xưởng Tường Viên.

 Dự án: Nhà xưởng Tường Viên
 Địa điểm: KCN Đình Vũ - Hải Phòng
 Quy mô dự án: Gồm 1 nhà xưởng K87.8xL76 và 1 nhà xưởng K87.8xL100
 Năm thực hiện: 2021.

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA