VICCO 5
Hotline
0243.552.7922
Dự án
viccovietnam@gmail.com

Dự án Nhà máy công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina

Dự án: Nhà máy công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina.
Địa điểm: KCN Tam Thăng - Xã Tam Thăng -TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.
Quy mô dự án: Bao gồm 2 nhà xưởng: Nhà xưởng K63xL205.3m
                                                               Nhà xưởng K72xL172.8m

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA