BANNER-VICCO
Hotline
0243.552.7922
Dự án
viccovietnam@gmail.com

Dự án Nhà máy Kyocera document factory C

Dự án: Nhà máy Kyocera document factory C
Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng.
Quy mô dự án: K150xL240.
Năm thực hiện: 2020.

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA