VICCO 5
Hotline
024.35 527 922
Dự án
Mr. Cảnh - 0919 119 990
 
Mr. Quý - 0986 774 357
 
Ms. Thảo - 0975 292 730
 
Mr Tuyền - 0989 017 490
 
viccovietnam@gmail.com

Dự án nhà máy công ty TNHH Qisda Việt Nam

Dự án: Nhà máy công ty TNHH Qisda Việt Nam.
Địa điểm: KCN Đồng văn IV - Hà Nam.
Quy mô dự án: K112XL176m.
Năm thực hiện: 2020.

 
Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA