BANNER-VICCO
Hotline
0243.552.7922
Sản phẩm
viccovietnam@gmail.com

Thông số cơ bản

   ● Chiều dài nhà: Khoảng cách giữa cánh ngoài của cột hồi đến cánh ngoài cột hồi phía đối được coi là chiều dài nhà. Chiều dài nhà bao gồm nhiều bước gian.

● Chiều cao nhà: Chiều cao nhà là là chiều cao mép mái, tức là từ tấm để cột khung chính đến điểm đỉnh phía ngoài của thanh chống mép mái. Chiều cao mép mái có thể tới 30m. Khi cột được chôn thấp hoặc nâng cao so với nền nhà hoàn thiện thì chiều cao mép mái là khoảng cách từ mức nền hoàn thiện đến đỉnh của thanh chống mép mái.

● Độ dốc mái (x/10): Độ dốc mái là góc của mái so với đường nằm ngang. Độ dốc mái thông dụng nhất là 0.5/10 và 1/10. Có thể làm độ dốc mái bất kỳ.

● Bước gian ở biên: Là khoảng cách từ phía ngoài của cánh ngoài cột hồi tới đường tim của cột khung đầu tiên.

● Bước gian trong: Là khoảng cách giữa các đường tim của hai cột khung chính kề nhau. Bước gian thông dụng nhất là 6m, 7,5m và 9m. Có thể có bước gian tới 15m.  

    Các kết cấu chính và thuật ngữ chung về nhà tiền chế

  1   

Kèo hồi

7   

Tấm lợp thưng tường

13  

Giằng Cột, Giằng Mái

2

Xà gồ mái

8

Cửa Chớp Tôn

14

Tường Xây Bao

3

Khung thép

9

Cửa Đẩy

15

Xà Gỗ Tường

4

Cửa trời

10

Tấm Lợp Thưng Tường

16

Cửa Cuốn, cửa đẩy

5

Tấm lợp mái

11

Cửa Sổ

17

Mái Hắt

6

Tấm lấy sáng

12

Cột Khung

18

Cốt HồiCác bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA