BANNER-VICCO
Hotline
024.35 527 922
Giới thiệu
Mr Hoạch - 0984 912 730
 
Mr. Cảnh - 0919 119 990
 
Mr. Quý - 0986 774 357
 
Ms. Thảo - 0975 292 730
 
Mr Tuyền - 0989 017 490
 
viccovietnam@gmail.com

Sơ đồ tổ chức VICCO

    Mô hình quản lý công ty hiện đại sẽ phát huy khả năng, tính sáng tạo và là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên công ty làm việc tích cực hơn, hiệu quả hơn. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng cơ cấu tổ chức công ty theo hướng hợp lí nhất, hiệu quả nhất và khoa học nhất.

                                 

   
Đối tác tiêu biểu
VSIP
Unicons
Honda Việt Nam
Coteccons
Ricons
tôn
Honda
unicon
tôn
Hpnda
Unicons
tôn
Uniben
đại hữu
Honda