VICCO 5
Hotline
0243.552.7922
Giới thiệu
viccovietnam@gmail.com

Sơ đồ tổ chức VICCO

    Mô hình quản lý công ty hiện đại sẽ phát huy khả năng, tính sáng tạo và là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên công ty làm việc tích cực hơn, hiệu quả hơn. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng cơ cấu tổ chức công ty theo hướng hợp lí nhất, hiệu quả nhất và khoa học nhất.

                                    
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA