VICCO 5
Hotline
0243.552.7922
Tin tức
viccovietnam@gmail.com
Tin công ty

Tin công ty

Huấn luyện an toàn lao động, PCCC định kỳ công ty cổ phần xây dựng Vicco.

Huấn luyện an toàn lao động, PCCC định kỳ công ty cổ phần xây dựng Vicco.

00:14 25/04/2020

 Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân người lao động, có thể gây ra tai nạn lao động, ảnh hưỏng xấu đến sức khỏe người lao động. Do đó người lao động cần phải được bảo vệ tránh những tác động của các yếu tố này. Các yếu tố đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất là yêu cầu quan trọng của công ty cổ phần xây dựng Vicco trong quá trình hoạt động sản xuẩt kinh doanh.
Chính vì những lý do đó công ty cổ phần xây dựng Vicco ngày càng quan tâm tới công tác huấn luyện an toàn lao động cho người lao động cũng như cập nhập kiến thức, pháp luật quy định cho người lao động nhằm hạn chế hết  sức có thể tai nhạn lao động xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, tránh được những hậu quả về con người, tài sản, uy tín của công ty.

Xem chi tiết
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA