VICCO 5
Hotline
024.35 527 922
Tin tức
Mr. Cảnh - 0919 119 990
 
Mr. Quý - 0986 774 357
 
Ms. Thảo - 0975 292 730
 
Mr Tuyền - 0989 017 490
 
viccovietnam@gmail.com

Huấn luyện an toàn lao động, PCCC định kỳ công ty cổ phần xây dựng Vicco.

 Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân người lao động, có thể gây ra tai nạn lao động, ảnh hưỏng xấu đến sức khỏe người lao động. Do đó người lao động cần phải được bảo vệ tránh những tác động của các yếu tố này. Các yếu tố đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất là yêu cầu quan trọng của công ty cổ phần xây dựng Vicco trong quá trình hoạt động sản xuẩt kinh doanh.
Chính vì những lý do đó công ty cổ phần xây dựng Vicco ngày càng quan tâm tới công tác huấn luyện an toàn lao động cho người lao động cũng như cập nhập kiến thức, pháp luật quy định cho người lao động nhằm hạn chế hết  sức có thể tai nhạn lao động xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, tránh được những hậu quả về con người, tài sản, uy tín của công ty.

Các bài viết khác
Đối tác tiêu biểu
Ricons
tôn
Giza Việt Nam
105
Fujita
Tôn Phương Nam
Bluscope
KAS
Newtecoin
HOP LUC
VINATA